تبلیغات
متکازینی ها
 
 
با تلاش مدیر محترم ، وبلاگ هنرعابدین به یکی از زیباترین وبلاگهای متکازینی تبدیل
شده است و مطالبی که از منابع مختلف استخراج می کند آموزنده و خواندنی هستند.
این باز نیز با بهشهر در سفرنامه ناصرالدین شاه بروز کردند.


"ناصرالدین شاه در سال های 1282 و 1292 ه ق دو سفر به مازندران داشته است و در هر
دو سفر نیز خاطرات سفـــــر خود را به رشته تحریر درآورده است. موضوع این نوشته ما
 نخستین سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران است. در این سفر وی تا اشرف (بهشهر)
سفر كرد و سپس به تهران بازگشت.

ناصرالدین شاه از دهات در طول راه اینگونه نام برده است:

قریه‌های دست راست یا جنوب راه عبارتند از:

1- آبلو گرایلی نشین- 2- اچال پل 3 - گرجی‌محله 4- تروجن خالصه 5- چشمه سرملک

اشرف   .  و قریه‌های دست چپ و یا شمال راه: 1- سیاوش کلا 2 - اترب  3 - شوراب سر 

4- زیروان سنگر....

 به خیابان قدیم شاه عباس مرحوم رسیدیم راندیم انارستان زیادی در دو طرف راه بود

بسیار باصفا تا داخل قصبه اشرف شدیم آبادی و خانه بسیار دارد اما کوچه‌هایش گل و

کثیف بود وارد باغ شاه عباس شدیم. نارنـــج و سرو بسیار داشت عمارت چهل ستون

دریاچه جدول اطراف دریاچه همه سنگهای تراش معدنی به طول سه ذرع و عرض یک ذرع

دو زرع آبشارهای خوش وضع از بالای عمارت چهـــــل ستون باغ را دو نصف نموده تجیر

کشیده جهت حرم معین کرده بودند سراپرده زده بودند چشمه آبی میان حوض در زیر کوه

واقع است می‌جوشد از جدولها جاری میشود به میان باغ و دریاچه می‌ریزد...

به جانب عباس آباد راندیم. آنجا را شاه عباس ساخته در میان جنگل است. عمارت و

دریاچه دارد. بندی نیز ساخته‌اند. خواستیم آنجا ناهار خورده بعد بر سر جرکه بیائیم.

اعتضادالّدوله،  میرزا صادقخان و کارگذار خارجه استرآباد بودند صحبت کنان میرفتیم. راه

بسیار بد و گل بود. میرزا صادقخان مرخص شد رفت. بلد راه امامقلیخان پسر عباسخان

بود. از سارو تولی عباسقلیخان هزار جریبی گذشتیم و از محاذی پلی که رودخانه آبی از

جنب آن می‌گذرد و تیولی امامقلی خانست گذشتیم. از رود به سمت بالا راندیم راه

باریک و گل چسبیده پله پله هوا ابر و مه شدت باران در کمال صعوبت طِّی مسافت

می‌کنیم..."

این سفرنامه جذاب را حتما بخوانید.


وبسایت ممنوع البیان در مورد هفته معلم مطلبی زیبا نوشته اند .

"به افتخار معلم که نگین زیبای عالم است.نمیدانم جایگاه معلم در کدام منزل است،
 در کنار شمع یا در دل پروانگان ، که تمامی معانی ایثار را در بر دارند معلمی تنها یک
حرفه نیست ، هنر است،عشق است و معلمان هنرمندان عاشق اند به حق معلمی
کار انبیاست و معلم هدایتگر نسل فردای جامعه است لباس اول معلم اسلام بر قامت
 رسول ما پوشیده شد و برای این معلم همین بس."


وبلاگ منحصربفرد نقطه نوشت با موضوع و سئوالی جالب بروز کرده است .

"سه پرسش از یه خانوم چادری :

  کودک: مامان چرا چادر میپوشی؟     مادر: به خاطر تو

  شیطان: خانوم چرا چادر میپوشین؟    خانوم: به خاطر خودم

  خبرنگار: خانوم ، شما چرا چادر میپوشین؟    خانوم: به خاطر مردم.

سه پرسش از یه خانوم بی حجاب:
  کودک: مامان چرا حجاب ندارین؟    مادر: به خاطر خودم

  شیطان: خانوم شما چرا حجاب ندارین؟     خانوم: به خاطر تو

  خبرنگار: خانوم شما چرا حجاب ندارین؟     خانوم: به تو چه
. "


برچسب ها: سفرنامه ناصرالدین شاه، اشرف البلاد، بهشهر، عمارت چهل ستون، عباس آباد، صفی آباد، چشمه عمارت، سد و دریاچه، روستاهای بهشهر، امیرآباد، بندر، معلم، هدایتگرنسلها، ایثار، شغل انبیا، نگین زیبای عالم، خانم چادری، خانم بی حجاب، شیطان، کودک، حجاب،
ارسال در تاریخ دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 توسط مدیر وبلاگ